+31598 227025 [email protected]

Platform Fokus is een communicatieplatform voor bewoners dat sinds vorig jaar een succesvolle pilot draait. Momenteel doen zo’n 279 bewoners mee uit de dorpen Tjuchem en Steendam. Deze dorpen hebben hun krachten gebundeld en zelf het initiatief genomen om met een versterkingsaanpak te komen. Platform Fokus is onderdeel van deze aanpak en geeft de bewoners eigen regie over hun documentatie rondom bevingsschade. ‘Uiteraard hebben we het platform goed beveiligd, want er wordt gevoelige informatie bewaard’, legt Kasper Hovius, CEO Platform Fokus, uit.

‘De bewoners beheren de documentatie zelf en bepalen dus ook met wie zij het delen. Het platform heeft een tijdlijn zodat je als gebruiker goed kunt bijhouden wanneer je bepaalde documenten bij een instantie hebt ingediend en wanneer je terugkoppeling hebt gehad. Je kunt deze informatie ook delen met een ander bedrijf of een instantie als je dat wilt.’

Lees verder: https://www.building.nl/programma/digitalisering/onze-partner-in-brainr—platform-fokus