+31598 227025 [email protected]
Onze partner in BRAINR – Platform Fokus

Onze partner in BRAINR – Platform Fokus

Platform Fokus is een communicatieplatform voor bewoners dat sinds vorig jaar een succesvolle pilot draait. Momenteel doen zo’n 279 bewoners mee uit de dorpen Tjuchem en Steendam. Deze dorpen hebben hun krachten gebundeld en zelf het initiatief genomen om met een...
Interview met C. Wiepkema

Interview met C. Wiepkema

“Een tijdje geleden is gestart met de eerste 6 pilotwoningen, 3 in Steendam en 3 in Tjuchem in het kader van Dorp in eigen hand.Na meerdere brieven, gesprekken en bezoek van de minister is de uitkomst nu dat iedereen die dat wenst zijn woning op tijdvak 1 kan...