+31598 227025 [email protected]

Steendam en Tjuchem slaan hun handen in een en zijn onderweg om met hun project “dorp in eigen hand” te laten werken! De afgelopen maanden is ontzettend hard gewerkt om tot een optimale versterkingsaanpak voor Steendam en Tjuchem te komen. De projectgroep Dorp in eigen hand heeft samen met het ingenieursbureau, de gemeente Midden-Groningen en NCG een voorstel voor een eigen aanpak ontwikkeld. Deelname aan deze aanpak is vrijwillig; dorpsbewoners kunnen ook kiezen voor het reguliere versterkingsprogramma van NCG. Om inwoners betrokken te houden en te ondersteunen in het versterkingstraject, is een digitaal platform ontwikkeld. Op dit platform, Fokus, kunnen inwoners op een gemakkelijke manier met elkaar communiceren, hun dossiers bijhouden en acties coördineren.

Bron: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/actueel/nieuws/2020/05/18/dorpsbewoners-aan-zet-bij-versterking-steendam-tjuchem